ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Κωδ. 0367  |  Κατηγορία: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών
  15,40 € 22,00 € (-30%)
  ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
ISBN 978-618-5059-15-6
Σελίδες 264
Βιβλιοδεσία Μαλακό εξώφυλλο
Κωδικός ευδόξου 86055420
Συγγραφέας ΑΜΑΛΙΑ Α. ΥΦΑΝΤΗ

Το βιβλίο αυτό πραγματεύεται το σημαντικό θέμα της επιμόρ- φωσης των εκπαιδευτικών, η οποία συνδέεται στενά με την επαγγελματική τους ανάπτυξη. Έμφαση δίδεται στην περίπτωση των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Κατ’ αρχάς γίνεται λόγος για τις εκπαιδευτικές αλλαγές και τη βελτίωση του σχολείου και επιχειρείται μια επισκόπηση της συ- ζήτησης για την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών σε διεθνές και τοπικό επίπεδο. Στη συνέχεια, μελετάται το θεσμικό πλαίσιο για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθ- μιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, κατά τη χρονική περίοδο 1910- 2011, και ακολουθεί η εξέταση των θέσεων του επίσημου συν- δικαλιστικού φορέα των εκπαιδευτικών αυτής της βαθμίδας, της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (Ο.Λ.Μ.Ε.). Ο κρι- τικός αναστοχασμός επί του περιεχομένου των νομοθετημάτων και του λόγου της Ο.Λ.Μ.Ε., στο πλαίσιο της συζήτησης για την επιμόρφωση και την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτι- κών, αποκαλύπτει τη δύναμη της επιμόρφωσης στην επιδίωξη της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου στο σχολείο και αναδει- κνύει τη σημαντική επίδρασή της στην ενίσχυση του επαγγελ- ματισμού των εκπαιδευτικών. Το βιβλίο αυτό πραγματεύεται το σημαντικό θέμα της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, η οποία συνδέεται στενά με την επαγγελματική τους ανάπτυξη. Έμφαση δίδεται στην περίπτωση των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Κατ’ αρχάς γίνεται λόγος για τις εκπαιδευτικές αλλαγές και τη βελτίωση του σχολείου και επιχειρείται μια επισκόπηση της συζήτησης για την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών σε διεθνές και τοπικό επίπεδο. Στη συνέχεια, μελετάται το θεσμικό πλαίσιο για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, κατά τη χρονική περίοδο 1910-2011, και ακολουθεί η εξέταση των θέσεων του επίσημου συνδικαλιστικού φορέα των εκπαιδευτικών αυτής της βαθμίδας, της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (Ο.Λ.Μ.Ε.). Ο κριτικός αναστοχασμός επί του περιεχομένου των νομοθετημάτων και του λόγου της Ο.Λ.Μ.Ε., στο πλαίσιο της συζήτησης για την επιμόρφωση και την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, αποκαλύπτει τη δύναμη της επιμόρφωσης στην επιδίωξη της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου στο σχολείο και αναδεικνύει τη σημαντική επίδρασή της στην ενίσχυση του επαγγελματισμού των εκπαιδευτικών.

  για οποιαδήποτε πληροφορία καλέστε μας στο 210 2474950 και 2102474902

© Developed by Jetnet