ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Κωδ. 000085  |  Κατηγορία: Θέατρο στην εκπαίδευση
11,20 € 16,00 € (-30%)
  ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
ISBN 978-960-9539-74-6
Κωδικός ευδόξου 86056895
Συγγραφέας ΘΟΔΩΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΑΣ

Το θέατρο στο Σχολείο αποτελεί μια πολυδιάστατη έννοια, η οποία εμφανίζεται με ποικίλες μορφές και τρόπους: άλλοτε ως σωματική έκφραση και μη λε- κτική επικοινωνία και άλλοτε ως αυθόρμητο παιχνίδι και συνηθέστερα ως σύνθετη καλλιτεχνική δημιουργία, ενσω- ματώνεται οργανικά στο εκπαιδευτικό σύστημα. Ο εκπαι- δευτικός που καλείται να αναλάβει το ρόλο του εμψυχωτή και του σκηνοθέτη, του καλλιτέχνη παιδαγωγού και του εμπνευσμένου δασκάλου, προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις που θέτει κάθε φορά και σε κάθε επίπεδο η ενασχόληση του με το συγκεκριμένο αντικείμενο, οφεί- λει να διαθέτει επιστημονική κατάρτιση και παιδαγωγική ευαισθησία, θεατρική εμπειρία και βιωματική γνώση. Στόχος του παρόντος τόμου είναι να επισημάνει την παιδα- γωγική αποστολή και την αισθητική συγκίνηση που προκα- λεί στους μαθητές όλων των τάξεων το θέατρο, να αναλύει τις παραμέτρους μιας ειδικής διδακτικής του μαθήματος και να προτείνει απόψεις για την αναθεώρηση των πολιτι- στικών εκδηλώσεων στο σχολείο, ήδη προδρομικά διατυ- πωμένες από τη σκέψη ενός οραματιστή παιδαγωγού του Μίλτου Κουντουρά. Μέθοδοι διδασκαλίας και εφαρμογής Το θέατρο στο Σχολείο αποτελεί μια πολυδιάστατηέννοια, η οποία εμφανίζεται με ποικίλες μορφές καιτρόπους: άλλοτε ως σωματική έκφραση και μη λε-κτική επικοινωνία και άλλοτε ως αυθόρμητο παιχνίδι καισυνηθέστερα ως σύνθετη καλλιτεχνική δημιουργία, ενσω-ματώνεται οργανικά στο εκπαιδευτικό σύστημα. Ο εκπαι-δευτικός που καλείται να αναλάβει το ρόλο του εμψυχωτήκαι του σκηνοθέτη, του καλλιτέχνη παιδαγωγού και τουεμπνευσμένου δασκάλου, προκειμένου να ανταποκριθείστις απαιτήσεις που θέτει κάθε φορά και σε κάθε επίπεδοη ενασχόληση του με το συγκεκριμένο αντικείμενο, οφεί-λει να διαθέτει επιστημονική κατάρτιση και παιδαγωγικήευαισθησία, θεατρική εμπειρία και βιωματική γνώση.Στόχος του παρόντος τόμου είναι να επισημάνει την παιδα-γωγική αποστολή και την αισθητική συγκίνηση που προκα-λεί στους μαθητές όλων των τάξεων το θέατρο, να αναλύειτις παραμέτρους μιας ειδικής διδακτικής του μαθήματοςκαι να προτείνει απόψεις για την αναθεώρηση των πολιτι-στικών εκδηλώσεων στο σχολείο, ήδη προδρομικά διατυ-πωμένες από τη σκέψη ενός οραματιστή παιδαγωγού τουΜίλτου Κουντουρά.

  για οποιαδήποτε πληροφορία καλέστε μας στο 210 2474950

© Developed by Jetnet