ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Κωδ. 0241  |  Κατηγορία: Θέατρο στην εκπαίδευση
  11,20 € 16,00 € (-30%)
  ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
ISBN 978-960-9539-74-6
Σελίδες 174
Βιβλιοδεσία ΜΑΛΑΚΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ
Κωδικός ευδόξου 86056895
Συγγραφέας ΘΟΔΩΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΑΣ

Το θέατρο στο Σχολείο αποτελεί μια πολυδιάστατη έννοια, η οποία εμφανίζεται με ποικίλες μορφές και τρόπους: άλλοτε ως σωματική έκφραση και μη λε- κτική επικοινωνία και άλλοτε ως αυθόρμητο παιχνίδι και συνηθέστερα ως σύνθετη καλλιτεχνική δημιουργία, ενσωματώνεται οργανικά στο εκπαιδευτικό σύστημα. Ο εκπαιδευτικός που καλείται να αναλάβει το ρόλο του εμψυχωτή και του σκηνοθέτη, του καλλιτέχνη παιδαγωγού και του εμπνευσμένου δασκάλου, προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις που θέτει κάθε φορά και σε κάθε επίπεδο η ενασχόληση του με το συγκεκριμένο αντικείμενο, οφεί- λει να διαθέτει επιστημονική κατάρτιση και παιδαγωγική ευαισθησία, θεατρική εμπειρία και βιωματική γνώση. Στόχος του παρόντος τόμου είναι να επισημάνει την παιδαγωγική αποστολή και την αισθητική συγκίνηση που προκαλεί στους μαθητές όλων των τάξεων το θέατρο, να αναλύει τις παραμέτρους μιας ειδικής διδακτικής του μαθήματος και να προτείνει απόψεις για την αναθεώρηση των πολιτιστικών εκδηλώσεων στο σχολείο, ήδη προδρομικά διατυ- πωμένες από τη σκέψη ενός οραματιστή παιδαγωγού του Μίλτου Κουντουρά. Μέθοδοι διδασκαλίας και εφαρμογής Το θέατρο στο Σχολείο αποτελεί μια πολυδιάστατη έννοια, η οποία εμφανίζεται με ποικίλες μορφές καιτρόπους: άλλοτε ως σωματική έκφραση και μη λεκτική επικοινωνία και άλλοτε ως αυθόρμητο παιχνίδι και συνηθέστερα ως σύνθετη καλλιτεχνική δημιουργία, ενσωματώνεται οργανικά στο εκπαιδευτικό σύστημα. Ο εκπαιδευτικός που καλείται να αναλάβει το ρόλο του εμψυχωτήκαι του σκηνοθέτη, του καλλιτέχνη παιδαγωγού και τουεμπνευσμένου δασκάλου, προκειμένου να ανταποκριθείστις απαιτήσεις που θέτει κάθε φορά και σε κάθε επίπεδοη ενασχόληση του με το συγκεκριμένο αντικείμενο, οφείλει να διαθέτει επιστημονική κατάρτιση και παιδαγωγική ευαισθησία, θεατρική εμπειρία και βιωματική γνώση. Στόχος του παρόντος τόμου είναι να επισημάνει την παιδαγωγική αποστολή και την αισθητική συγκίνηση που προκαλεί στους μαθητές όλων των τάξεων το θέατρο, να αναλύει τις παραμέτρους μιας ειδικής διδακτικής του μαθήματος και να προτείνει απόψεις για την αναθεώρηση των πολιτιστικών εκδηλώσεων στο σχολείο, ήδη προδρομικά διατυπωμένες από τη σκέψη ενός οραματιστή παιδαγωγού του Μίλτου Κουντουρά.

  για οποιαδήποτε πληροφορία καλέστε μας στο 210 2474950 και 2102474902

© Developed by Jetnet