ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Κωδ. 0425  |  Κατηγορία: Οργάνωση & διοίκηση
  19,80 € 22,00 € (-10%)
  ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
ISBN 978-960-5059-05-7
Σελίδες 232
Βιβλιοδεσία ΧΑΡΤΟΔΕΤΟ
Κωδικός ευδόξου 122090785
Συγγραφέας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΑΠΤΗΣ, ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΣΑΜΙΩΤΑΚΗ
Οι Ψηφιακέs μορφές επικοινωνίαs καΙ ο συνακόλουθοs ψηφιακόs μετασχηματισμόs των εκπαιδευτικών οργανισμών, αναπτύσσεται ραγδαία και επηρεάζει σημαντικά τόσο την παραγωγή και τη διάχυση τηs γνώσηs όσο και τις διοικητικέs λειτουργίεs τους. Η ψηφιακή επικοινωνία μετασχηματίζει το σχολείο σε μία νέα ανοικτή μορφή λειτουργίαs του. 
Οι ψηφιακέs πηγέs πληροφόρησηs και επτκοινωνίαs προωθούν μεγάλεs και ραγδαίεs αλλαγές στον τρόπο παραγωγήs και δτάχυσηs τηs γνώσηs, προκα-λώνταs προβληματισμούs για τn μορφή που θα έχει η όλη διαδικασία στο μέλλον. 
Οι σχολικοί ηγέτεs καλούνται να προωθήσουν την επικοινωνία και τη συνεργασία στη σχολική μονάδα με νέα τεχνολογικά μέσα και υλικά, τα οποία παράλληλα προσφέρουν πλήθοs δυνατοτήτων. Οι διοικηττκέs διαδικασίεs λήψηs αποφάσεων και επίλυσηs συγκρούσεων στην ψηφιακή μορφή λειτουργίαs τους αποτελούν μεγάλη πρόκληση ως προς τη λειτουργία τους και την αποτελεσματικότητά τους. 
Στο παρόν βιβλίο αναδεικνύονται οι προκλήσειs και οι δυνατότητεs που προσφέρει η σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία στους τρόπουs επικοινωνίαs, διακυβέρνησηs, ανάπτυξηs και διαχείρισηs τηs γνώσηs, στα πλαίσια τηs λειτουργίας των εκπαιδευτικών οργανισμών. 
Το βιβλίο απευθύνεται σε προπτυχιακούs και μεταπτυχιακούs φοιτητέs και φοιτήτριεs, σε εκπαιδευτικούs σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιαs και Δευ-τεροβάθμιαs Εκηαίδευσηs, σε διοικητικά και υποστηρικτικά στελέχη τηs εκπαίδευσηs, καθώs και σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο/η που μελετά τα ζητήματα τηs ψηφιακήs τεχνολογίαs και τηs επιρροής τηs στις εκπαιδευτικέs και διοικητικέs διαδικασίεs. 
  για οποιαδήποτε πληροφορία καλέστε μας στο 210 2474950 και 2102474902

© Developed by Jetnet