ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

Κωδ. 00003  |  Κατηγορία: Κοινωνική παιδαγωγική
21,00 € 30,00 € (-30%)
  ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
ISBN 9608077893
Συγγραφέας ΗΡΩ ΜΥΛΩΝΑΚΟΥ ΚΕΚΕ

Το βιβλίο αυτό πραγματεύεται την ιστορία της βιογραφικής προσέγγισης στην ερμηνευτική κατανόηση των κοινωνικών και πολιτισμικών φαινομένων από τις αρμόδιες επιστήμες (κοινωνιολογία, κοινωνική ανθρωπολογία, προφορική ιστορία, κοινωνική ψυχολογία, πολιτισμικές σπουδές, φιλολογία, λαογραφία) στην Ελλάδα και το διεθνή χώρο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ερευνητική χρήση της βιογραφικής προσέγγισης και ιδιαίτερα των αφηγήσεων και ιστοριών ζωής από τη σύγχρονη ελληνική λαογραφία στο διεπιστημονικό διάλογο που έχει ανοίξει με άλλες κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες. Αναλύονται οι διαδικασίες παραγωγής 466 βιογραφικών αφηγηματικών κειμένων που περιλαμβάνονται στο Αρχείο Αφηγήσεων Ζωής (Α.Α.Ζ.) του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών και τα κοινωνικά χαρακτηριστικά των αφηγητών και αφηγητριών, με σκοπό οι συνεντεύξεις αυτές να αξιοποιηθούν σε μια σειρά νέων ερευνών που θα ενδιαφέρονται για την αναπαράσταση των ατομικών και οικογενειακών βιωμάτων των υποκειμένων και την ανάδειξη της διαλεκτικής σχέσης του ατομικού με το κοινωνικό. Η βιογραφική προσέγγιση προσφέρεται μεθοδολογικά για την κατανόηση                 της νοηματοδότησης των παραδεδομένων και νεωτερικών νοοτροπιών και πρακτικών από τα υποκείμενα μέσα από την αφήγηση της προσωπικής τους ιστορίας ζωής. Η λαογραφική ερμηνευτική ανάλυση των βιογραφικών αφηγηματικών κειμένων στοχεύει στην ανίχνευση του νοήματος των θραυσμάτων   της παράδοσης, της αποδοχής, της απόρριψης ή της σύγκρουσης με αυτήν από τον άνθρωπο, που με τη διαμεσολάβηση του ερευνητή θυμάται το παρελθόν του μέσα από την οπτική που υιοθετεί στον παρόντα χρόνο της αφήγησης. Ηρώ Μυλωνάκου - Κεκέ Η Κοινωνική Παιδαγωγική δημιουργήθηκε στα πλαίσια της δραστηριότητας που αναπτύχθηκε για να αντιμετωπισθούν τα τεράστια κοινωνικά και οικονομικά αδιέξοδα τα οποία παρουσιάσθηκαν, κυρίως στην Ευρώπη, κατά το 19ο αιώνα. Στα χρόνια που μεσολάβησαν πραγματοποιήθηκαν πολλές προσπάθειες για την αναμόρφωση των εκπαιδευτικών αλλά και των κοινωνικών συστημάτων στις διάφορες χώρες του κόσμου, από προσωπικότητες που επηρέασαν αποφασιστικά το χώρο της Κοινωνικής Παιδαγωγικής προσφέροντας ιδέες αλλά κυρίως «δρώντας» ή και «αντιδρώντας» αποφασιστικά απέναντι στα προβλήματα της εποχής τους. Στο βιβλίο αυτό γίνεται λόγος για το έργο και τις αντιλήψεις των ανθρώπων που επηρέασαν αποφασιστικά τη διαμόρφωση της Κοινωνικής Παιδαγωγικής σε πολλά σημεία του πλανήτη. Με δεδομένο μάλιστα ότι πρόκειται για ένα πεδίο μελέτης και έρευνας που αποδεικνύεται ιδιαίτερα ευαίσθητο στις εκάστοτε ιστορικές, κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές, πολιτισμικές και γεωγραφικές συνθήκες, διαπιστώνεται μια σημαντική «πολυφωνία» σε σχέση με το περιεχόμενο της Κοινωνικής Παιδαγωγικής. Επιλέγεται λοιπόν μια συλλογική παρουσίαση των απόψεων και των τάσεων που επικρατούν, διότι το περιεχόμενο και οι προσανατολισμοί της Κοινωνικής Παιδαγωγικής συχνά περιορίζονται από τους μελετητές στα όρια του ευρύτερου γεωγραφικού χώρου από τον οποίο προέρχονται. Με την παρουσίαση των αντιλήψεων που επικρατούν σε διαφορετικές περιοχές και εκπροσωπούν συγγενείς, αν και διακριτές, «σχολές σκέψης», επιχειρείται να προσδιορισθεί με περισσότερη ακρίβεια το περιεχόμενο του όρου και να αναπτυχθούν οι προσανατολισμοί της Κοινωνικής Παιδαγωγικής σε ένα κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον αβέβαιο, ασαφές και πολύπλοκο όπως αυτό που βιώνουμε σήμερα. Η θέση που υποστηρίζουμε είναι ότι για να αντιμετωπισθεί αυτή η νέα πραγματικότητα χρειάζεται να επανεξετάσουμε κάποιες από τις αντιλήψεις που έχουμε σε σχέση με το «χωροχρόνο» της σχολικής (τυπικής) εκπαίδευσης, δηλαδή της εκπαίδευσης που γίνεται μέσα στο σχολείο (χώρος) και για τους νέους (χρόνος), υιοθετώντας μια διαφορετική αντιμετώπιση που να επικεντρώνεται στη «διά βίου εκπαίδευση». Αυτό σημαίνει ότι αποδίδεται έμφαση και στην εξωσχολική (άτυπη) εκπαίδευση, και μάλιστα για όλες τις ηλικίες. Πρόκειται για μια «μαχητική» παιδαγωγική αντίδραση με κοινωνικό προσανατολισμό, η αποτελεσματικότητα της οποίας θα προσδιορισθεί σε μεγάλο βαθμό από τη διαμόρφωση ενός νέου διαφορετικού «ισοζυγίου» ανάμεσα στην τυπική και στην άτυπη εκπαίδευση.

  για οποιαδήποτε πληροφορία καλέστε μας στο 210 2474950

© Developed by Jetnet