ΓΝΩΘΙ ΤΟ CURRICULUM

Κωδ. 000023  |  Κατηγορία: Διδακτική
24,50 € 35,00 € (-30%)
  ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
ISBN 978-960-9539-64-7
Κωδικός ευδόξου 86054252
Συγγραφέας ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ Το βιβλίο αυτό απευθύνεται κυρίως σε φοιτητές των Παιδαγω- γικών Τμημάτων και σε εκπαιδετικούς. Ωστόσο, απευθύνεται ταυτόχρονα σε όλους όσοι ενδιαφέρονται γενικότερα για τα θέματα και τη διαδικασία της παιδείας. Ο σκοπός του συγγραφέα είναι να βοηθήσει στο να κατανοη- θούν, αφενός τα βασικά και γενικά στοιχεία από τη γνωστική περιο- χή των αναλυτικών προγραμμάτων, αφετέρου τα ειδικότερα θέμα- τα που άπτονται της διδασκαλίας και της μάθησης. Η θεματική του βιβλίου είναι ευρεία και περιλαμβάνει τα θέματα του προσανατολισμού των αναλυτικών προγραμμάτων, της επιλο- γής και οργάνωσης του περιεχομένου τους, των μοντέλων σχεδια- σμού και αξιολόγησής τους, καθώς και των μελλοντικών κατευθύν- σεων που στοιχειοθετούν τις διαδικασίες σχεδιασμού τους. Επίσης περιλαμβάνει θέματα όπως η ομαδοσυνεργατική μάθηση, η κριτική σκέψη και η κριτική συνείδηση, τα μαθησιακά στιλ και οι πολλαπλές ευφυΐες και φυσικά η επίδρασή τους στο αναλυτικό πρόγραμμα και τη διδασκαλία. Ο συγγραφέας ελπίζει να αποτελέσει η γνώση των θεμάτων αυτών και του προβληματισμού που τα συνοδεύουν χρήσιμο βοήθημα στην οποιαδήποτε προσπάθεια αναμόρφωσης των αναλυτικών προγραμ- μάτων.   Γιάννης Χατζηγεωργίου   ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣΤο βιβλίο αυτό απευθύνεται κυρίως σε φοιτητές των Παιδαγω-γικών Τμημάτων και σε εκπαιδετικούς. Ωστόσο, απευθύνεταιταυτόχρονα σε όλους όσοι ενδιαφέρονται γενικότερα για τα θέματακαι τη διαδικασία της παιδείας.Ο σκοπός του συγγραφέα είναι να βοηθήσει στο να κατανοη-θούν, αφενός τα βασικά και γενικά στοιχεία από τη γνωστική περιο-χή των αναλυτικών προγραμμάτων, αφετέρου τα ειδικότερα θέμα-τα που άπτονται της διδασκαλίας και της μάθησης.Η θεματική του βιβλίου είναι ευρεία και περιλαμβάνει τα θέματατου προσανατολισμού των αναλυτικών προγραμμάτων, της επιλο-γής και οργάνωσης του περιεχομένου τους, των μοντέλων σχεδια-σμού και αξιολόγησής τους, καθώς και των μελλοντικών κατευθύν-σεων που στοιχειοθετούν τις διαδικασίες σχεδιασμού τους. Επίσηςπεριλαμβάνει θέματα όπως η ομαδοσυνεργατική μάθηση, η κριτικήσκέψη και η κριτική συνείδηση, τα μαθησιακά στιλ και οι πολλαπλέςευφυΐες και φυσικά η επίδρασή τους στο αναλυτικό πρόγραμμα καιτη διδασκαλία.Ο συγγραφέας ελπίζει να αποτελέσει η γνώση των θεμάτων αυτώνκαι του προβληματισμού που τα συνοδεύουν χρήσιμο βοήθημα στηνοποιαδήποτε προσπάθεια αναμόρφωσης των αναλυτικών προγραμ-μάτων.

  για οποιαδήποτε πληροφορία καλέστε μας στο 210 2474950

© Developed by Jetnet