ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Κωδ. 0000177  |  Κατηγορία: Πρακτικά συνεδρίων
40,00 €
  ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ

Το ζήτημα των Αναλυτικών Προγραμμάτων και των Σχολικών Εγχειριδίων είναι πάντα επίκαιρο και φλέγον και απασχολεί ιδιαίτερα τις ανθρώπινες κοινωνίες και οπωσδήποτε τη σύγχρονη ελληνική κοινωνία, γιατί από τις απαντήσεις που θα δοθούν, θα εξαρτηθεί τόσο η ποιότητα εκπαίδευσης, όσο και ο τύπος του πολίτη που επιδιώκει να διαπλάσει κάθε κοινωνία. Βασικά ερωτήματα που προκύπτουν από ένα τέτοιο ζήτημα είναι: "Τι πρέπει να διδάσκεται σήμερα στα σχολεία;", "Με ποια κριτήρια πρέπει να σχεδιάζονται, να γράφονται και να εκτυπώνονται τα σχολικά εγχειρίδια, ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στους σκοπούς του εκάστοτε ισχύοντος Αναλυτικού Προγράμματος;". Με τις μελέτες που δημοσιεύονται εδώ δίνονται ουσιαστικές και έγκυρες απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα, οι οποίες προάγουν τις Επιστήμες της Αγωγής και αποτελούν συμβολή στη βελτίωση του μαθησιακού αποτελέσματος στην ελληνική Εκπαίδευση. Το ζήτημα των Αναλυτικών Προγραμμάτων και των Σχολικών Εγχειριδίων είναι πάντα επίκαιρο και φλέγον και απασχολεί ιδιαίτερα τις ανθρώπινες κοινωνίες και οπωσδήποτε τη σύγχρονη ελληνική κοινωνία, γιατί από τις απαντήσεις που θα δοθούν, θα εξαρτηθεί τόσο η ποιότητα εκπαίδευσης, όσο και ο τύπος του πολίτη που επιδιώκει να διαπλάσει κάθε κοινωνία.Βασικά ερωτήματα που προκύπτουν από ένα τέτοιο ζήτημα είναι: "Τι πρέπει να διδάσκεται σήμερα στα σχολεία;", "Με ποια κριτήρια πρέπει να σχεδιάζονται, να γράφονται και να εκτυπώνονται τα σχολικά εγχειρίδια, ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στους σκοπούς του εκάστοτε ισχύοντος Αναλυτικού Προγράμματος;".Με τις μελέτες που δημοσιεύονται εδώ δίνονται ουσιαστικές και έγκυρες απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα, οι οποίες προάγουν τις Επιστήμες της Αγωγής και αποτελούν συμβολή στη βελτίωση του μαθησιακού αποτελέσματος στην ελληνική Εκπαίδευση.

  για οποιαδήποτε πληροφορία καλέστε μας στο 210 2474950 και 2102474902

© Developed by Jetnet