ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

Κωδ. 0222  |  Κατηγορία: Ειδική αγωγή
  15,40 € 22,00 € (-30%)
  ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
ISBN 978-960-9541-21-3
Σελίδες 238
Βιβλιοδεσία ΜΑΛΑΚΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ
Κωδικός ευδόξου 86056807
Συγγραφέας Γ. Δ. ΔΡΑΚΟΣ

• Προβληματισμοί • Aναζητήσεις • Προοπτικές Η ύπαρξη ποικιλόμορφων παιδαγωγικών προβλημάτων δεν επιτρέπεται να αγνοηθεί, αλλά ούτε και να αμφισβητηθεί. Η παρατηρούμενη καθημερινά ραγδαία μεταβολή των ορίων της επιστημονικής γνώσης καθιστά επιβεβλημένη την αναγκαιότητα διεπιστημονικής προσέγγι- σης των αναφυόμενων προβλημάτων της παιδαγωγικής πράξης και τη διατήρηση της εγρή- γορσης των ανθρώπων που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία. Παραθέτοντας ως παραδείγματα τις «πολύμορφες εκφάνσεις» των μαθησιακών δυσκολιών και την πολυπλοκότητα της γλωσσικής κατανόησης, αποδεχόμαστε συνειδητά τη δυσκολία που χαρακτηρίζει το εγχείρημα της αντιμετώπισης των παιδαγωγικών προβλημάτων. Στη συ- νέχεια, ξεκινώντας από θεωρητικούς-επιστημολογικούς προβληματισμούς γύρω από τη σχέση ατόμου-κοινωνίας και τη δυνατότητα μεθοδολογικής προσέγγισης της σχέσης αυτής κατά την παιδαγωγική πράξη, καταλήγουμε στη συγκρότηση του γνωστικού αντικειμένου της Ειδι- κής Παιδαγωγικής ως αυτόνομης επιστήμης που έχει κεντρικό σημείο αναφοράς την προβλη- ματική κατάσταση. Στο σημείο αυτό προκύπτουν δύο δυσκολίες: Πρώτον, η ανάγκη υιοθέτησης του προσφορό- τερου ερμηνευτικού μοντέλου ώστε να γίνει η αναγκαία μετατόπιση από την απλή περιγραφή της προβληματικής κατάστασης στο πώς και με ποιον τρόπο εκδηλώνεται αυτή και γίνεται αντι- ληπτή τόσο σε ενδοπροσωπικό όσο και σε διαπροσωπικό επίπεδο. Δεύτερον, η ανάγκη ύπαρ- ξης μιας ασφαλούς Παιδαγωγικής Διαγνωστικής. Και εδώ είναι που παραθέτουμε το σχεδίασμα μιας μελλοντικής προσπάθειας για μια πολύπλευρη ΠΑΙδαγωγική ΔΙαγνωστική Αξιολόγηση (ΠΑΙ.ΔΙ.Α.), η οποία διανοίγει νέους ορίζοντες για μελλοντικές έρευνες. Το βιβλίο αυτό παραδίδεται στην καλοπροαίρετη κρίση του αναγνώστη, με επίγνωση των πιθανών ατελειών. Παρ’ όλα αυτά αναζητά επιμόνως διεξόδους της «μεταβαλλόμενης παιδα- γωγικής πραγματικότητας» με σκοπό την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των ποικίλων προβλημάτων που προκύπτουν σε επίπεδο εννοιολογικό-προσδιοριστικό των όρων, μεθοδο- λογικό-διαγνωστικό και πρακτικό-παρεμβατικό. • Προβληματισμοί • Aναζητήσεις • Προοπτικές Η ύπαρξη ποικιλόμορφων παιδαγωγικών προβλημάτων δεν επιτρέπεται να αγνοηθεί, αλλά ούτε και να αμφισβητηθεί. Η παρατηρούμενη καθημερινά ραγδαία μεταβολή των ορίων τηςεπιστημονικής γνώσης καθιστά επιβεβλημένη την αναγκαιότητα διεπιστημονικής προσέγγι-σης των αναφυόμενων προβλημάτων της παιδαγωγικής πράξης και τη διατήρηση της εγρή-γορσης των ανθρώπων που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία.Παραθέτοντας ως παραδείγματα τις «πολύμορφες εκφάνσεις» των μαθησιακών δυσκολιώνκαι την πολυπλοκότητα της γλωσσικής κατανόησης, αποδεχόμαστε συνειδητά τη δυσκολίαπου χαρακτηρίζει το εγχείρημα της αντιμετώπισης των παιδαγωγικών προβλημάτων. Στη συνέχεια, ξεκινώντας από θεωρητικούς-επιστημολογικούς προβληματισμούς γύρω από τη σχέσηατόμου-κοινωνίας και τη δυνατότητα μεθοδολογικής προσέγγισης της σχέσης αυτής κατάτην παιδαγωγική πράξη, καταλήγουμε στη συγκρότηση του γνωστικού αντικειμένου της Ειδι-κής Παιδαγωγικής ως αυτόνομης επιστήμης που έχει κεντρικό σημείο αναφοράς την προβλη-ματική κατάσταση.Στο σημείο αυτό προκύπτουν δύο δυσκολίες: Πρώτον, η ανάγκη υιοθέτησης του προσφορό-τερου ερμηνευτικού μοντέλου ώστε να γίνει η αναγκαία μετατόπιση από την απλή περιγραφήτης προβληματικής κατάστασης στο πώς και με ποιον τρόπο εκδηλώνεται αυτή και γίνεται αντι-ληπτή τόσο σε ενδοπροσωπικό όσο και σε διαπροσωπικό επίπεδο. Δεύτερον, η ανάγκη ύπαρξης μιας ασφαλούς Παιδαγωγικής Διαγνωστικής. Και εδώ είναι που παραθέτουμε το σχεδίασμαμιας μελλοντικής προσπάθειας για μια πολύπλευρη ΠΑΙδαγωγική ΔΙαγνωστική Αξιολόγηση(ΠΑΙ.ΔΙ.Α.), η οποία διανοίγει νέους ορίζοντες για μελλοντικές έρευνες.Το βιβλίο αυτό παραδίδεται στην καλοπροαίρετη κρίση του αναγνώστη, με επίγνωση τωνπιθανών ατελειών. Παρ’ όλα αυτά αναζητά επιμόνως διεξόδους της «μεταβαλλόμενης παιδαγωγικής πραγματικότητας» με σκοπό την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των ποικίλωνπροβλημάτων που προκύπτουν σε επίπεδο εννοιολογικό-προσδιοριστικό των όρων, μεθοδολογικό  -  διαγνωστικό και πρακτικό - παρεμβατικό.

  για οποιαδήποτε πληροφορία καλέστε μας στο 210 2474950 και 2102474902

© Developed by Jetnet