ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ

Κωδ. 0191  |  Κατηγορία: Ειδική αγωγή
  11,90 € 17,00 € (-30%)
  ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
ISBN 978-960-9541-20-6
Σελίδες 224
Βιβλιοδεσία ΜΑΛΑΚΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ
Κωδικός ευδόξου 86056714
Συγγραφέας ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΛΑΧΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΚΑΙΛΑ , ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ

Κατά κοινή ομολογία, η μονογονεϊκότητα αποτελεί ένα θέμα που δεν έχει μέχρι στιγμής αναλυθεί επαρκώς στην ελληνική βιβλιογραφία – είτε σε ό,τι αφορά τα χαρακτηριστικά της ως εναλλακτικής και αναπτυσσόμενης μορφής οικογενειακής οργάνωσης είτε σε ό,τι αφορά τις επιδράσεις που ασκεί στα μέλη της οικογένειας. Το παρόν βιβλίο έχει ως στόχο να καλύψει μέρος του μεγάλου αυτού κενού. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο παιδί της μονογονεϊκότητας, καθώς οι έρευνες δείχνουν ότι η μορφή οικογενειακής δομής (δηλαδή οι διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στο εσωτερικό του συστήματος και οι αλληλεπιδράσεις-αλληλεξαρτήσεις των μελών του) διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην πνευματική και συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού, στην κοινωνικοποίησή του και στη σχολική του επίδοση, με άλλα λόγια στην ψυχοκοινωνική προσαρμογή του στην οικογένεια και το σχολείο. Με την παράθεση των συμπερασμάτων και των προτάσεων, που γίνεται στο τέλος της μελέτης, επιχειρείται να ενισχυθεί η δρομολόγηση προγραμμάτων εκπαιδευτικής και κοινωνικής πολιτικής που θα διακρίνονται από σοβαρότητα και βαθιά γνώση του φαινομένου. Άλλωστε η ανεπάρκεια γνώσης, κατανόηση, διασάφησης και προβληματισμού για τις διαφόρων ειδών παραμέτρους που έχουν σχέση με τις μονογονεϊκές οικογένειες ήταν και το εύθετο βασικό ερέθισμα για την επισταμένη σπουδή του θέματος. Η εμπειρική έρευνα που διεξάγεται από το συγγραφέα δεν περιορίζεται μόνο στα παιδιά των μονογονεϊκών οικογενειών, αλλά περιλαμβάνει και αυτά των πυρηνικών, καθώς το ζητούμενο δεν είναι να βρεθούν και να εφαρμοστούν εκπαιδευτικές λύσεις και υποστηρικτικά προγράμματα μόνο για τα παιδιά από τις μονογονεϊκές οικογένειες, αλλά για όλα τα παιδιά που παρουσιάζουν δυσκολίες στην ψυχοκοινωνική προσαρμογή τους. Εξάλλου, χωρίς να αρνείται κανείς ότι γεγονότα όπως το διαζύγιο ή ο θάνατος ενός γονέα είναι ιδιαίτερα τραυματικές εμπειρίες για ένα παιδί, στόχος του σχολείου θα πρέπει να είναι η ισότιμη αντιμετώπιση των παιδιών ακόμη και στην επίλυση των προβλημάτων τους. Εάν εξετάζεται ιδιαίτερα ένα εναλλακτικό σχήμα όπως αυτό της μονογονεϊκότητας, αυτό δεν γίνεται με σκοπό τη διάκριση των παιδιών, αλλά τον εντοπισμό των αιτιών, που θα οδηγήσουν σε πιθανότερη διάλυση των δυσκολιών προσαρμογής. Tο βιβλίο αυτό αποτελεί μια σοβαρή και εμπεριστατωμένη προσπάθεια ανάλυσης και κατανόησης των δυσκολιών και των προβλημάτων που ανακύπτουν τόσο στο «φυσικό» (Οικογένεια) όσο και στο «τεχνητό/τυπικό» (Σχολείο) περιβάλλον μάθησης και ανάπτυξης των παιδιών με ειδικές ανάγκες. Στις δύο μεγάλες θεματικές τους ενότητες (Α. Παιδιά με ειδικές ανάγκες και οικογένεια, Β. Παιδιά με ειδικές ανάγκες και σχολείο) ο ενδιαφερόμενος αναγνώστης θα βρει βασικά στοιχεία θεωρητικού, ερευνητικού και πρακτικού περιεχομένου για την κατανόηση ενός συγκεκριμένου κάθε φορά προβλήματος, καθώς και κατευθυντήριες γραμμές για την αντιμετώπισή του. Οι συγγραφείς των κειμένων προέρχονται από το χώρο της ψυχολογίας και της εκπαίδευσης (ειδικής και γενικής), καθώς και οι δύο αυτές ειδικότητες έχουν ως κοινό στόχο και μέλημα την αξιοποίηση όλου του δυναμικού των παιδιών, την καλλιέργειά τους με δεξιότητες, την ανάπτυξη της προσωπικότητας και των ικανοτήτων τους, ώστε να πετύχουν το καλύτερο δυνατό στη ζωή τους. Το βιβλίο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς –γενικής και ειδικής αγωγής, ψυχολόγους κλινικής, σχολικής και συμβουλευτικής κατεύθυνσης–, κοινωνικούς λειτουργούς, και γενικότερα σε όσους εμπλέκονται στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων και προγραμμάτων/υπηρεσιών υποστήριξης των παιδιών με ειδικές ανάγκες και των οικογενειών τους.

  για οποιαδήποτε πληροφορία καλέστε μας στο 210 2474950 και 2102474902

© Developed by Jetnet