Η ΖΩΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ

Κωδ. 000010  |  Κατηγορία: Αγωγή - παιδαγωγική
15,40 € 22,00 € (-30%)
  ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ
ISBN 978-960-9541-42-8
Κωδικός ευδόξου 86055547
Συγγραφέας ΘΩΜΑΣ ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ

Η μαζική μετακίνηση ανθρώπων σε παγκόσμιο επίπεδο, επηρεάζει τη δημογραφική σύνθεση των «χωρών υποδοχής» μεταναστών και αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα διαμόρφωσης του «πολυπολιτισμικού» χαρακτήρα των κοινωνιών τους. Η βασική πρόκληση που καλούνται σήμερα να αντιμετωπίσουν οι πολυπολιτισμικές κοινωνίες συνίσταται κυρίως στην οργάνωση των σχέσεων μεταξύ ντόπιων και των αλλοδαπών κατά τέτοιο τρόπο, ώστε η συνάντησή τους να μην οδηγήσει σε συγκρούσεις, αλλά στη δημιουργική αλληλεπίδραση των πολιτισμών τους. Το εκπαιδευτικό σύστημα, ως ο κατεξοχήν θεσμός στήριξης των υποκειμένων στις διαδικασίες κοινωνικής και πολιτισμικής τους ένταξης, καλείται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη δημιουργία προϋποθέσεων αποδοχής και αναγνώρισης του πλουραλισμού και της ετερότητας ως βασικών γνωρισμάτων του κοινωνικού γίγνεσθαι. Βέβαια, η εκπλήρωση του ρόλου αυτού δεν είναι εφικτή χωρίς την προσαρμογή του ίδιου του εκπαιδευτικού συστήματος στα νέα δεδομένα κοινωνικοποίησης που διαμορφώνει η πολυπολιτισμικότητα. Η διαδικασία προσαρμογής της εκπαίδευσης στην πραγματικότητα του γλωσσικού πλουραλισμού και του πλουραλισμού των πολιτισμικών κεφαλαίων, προϋποθέτει την υπέρβαση του παραδοσιακού μονοπολιτισμικού και μονογλωσσικού χαρακτήρα της και τον επαναπροσδιορισμό του όρου «γενική παιδεία» με γνώμονα τον πλουραλισμό και τη διαφορετικότητα. Το παρόν βιβλίο, το οποίο διερευνά τη ζωή στη σχολική τάξη κινείται στο πλαίσιο που οριοθετεί τη Σχολική Παιδαγωγική και είναι ιδιαίτερα προσανατολισμένο στην Παιδαγωγική και την Ψυχοκοινωνιολογία της Σχολικής Τάξης. Ειδικότερα, προσεγγίζοντας ερευνητικά το θέμα, εξετάζει το σύνολο των παραγόντων και των χαρακτηριστικών της σχολικής τάξης με βάση την Κλίματα Μέτρησης της Ζωής στη Σχολική Τάξη. Δηλαδή μελετά, μέσω μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης, την αλληλεπίδραση χαρακτηριστικών του σχολικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με ορισμένα ιδιαίτερα στοιχεία του μαθητή. Συγχρόνως, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται και στην αλληλεπίδραση ψυχοκοινωνικών χαρακτηριστικών του ατόμου με το κλίμα και τη ζωή στη σχολική τάξη, παρέχοντας μια επιπλέον πληροφόρηση αναφορικά με την ψυχοπαιδαγωγική κατάσταση του μαθητή. Τα πορίσματα της έρευνας θα βοηθήσουν τους εμπλεκόμενους φορείς (πολιτεία, εκπαιδευτική κοινότητα) να βελτιώσουν την εκπαιδευτική διαδικασία, να αξιολογούν σωστά και να εκσυγχρονίζουν τα σχολεία, να αναπτύσσουν συναφή προγράμματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιμόρφωσης, καθώς και να επιδιώκουν την ανάπτυξη ενός πληρέστερου θεωρητικού και εκπαιδευτικού πλαισίου προς όφελος όλων. Μπορεί λοιπόν το βιβλίο αυτό να αποτελέσει ένα πολύτιμο βοήθημα στους φοιτητές και τις φοιτήτριες, στους ερευνητές που ασχολούνται με θέματα σχετικά με τη ζωή στη σχολική τάξη, ενώ θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε εκπαιδευτικούς και γονείς.

  για οποιαδήποτε πληροφορία καλέστε μας στο 210 2474950

© Developed by Jetnet